Foto av en detalj ved en av sengene på Innovatoriet
Detalj fra en Rotoflex-seng fra leverandøren Lewel Plus

Velferdsteknologi i praksis

Opplev mulighetene velferdsteknologien byr på. Vi tilbyr førstehåndserfaring med spennende nyvinninger som bidrar til økt egenmestring, verdighet og livskvalitet, og til bedre arbeidsmiljø for ansatte og pårørende.

Visningsarena for velferdsteknologi

Innovatoriet viser fram nye hjelpemidler for unge og eldre med fysiske eller kognitive funksjonsvansker som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere.  Vi viser hvilke muligheter som finnes og gir økt kunnskap om hvordan løsningene fungerer i praksis.

Innovatoriet viser fram ca 160 produkter og løsninger fra 60 leverandører fra inn- og utland, og er en av Europas største visningsarenaer for velferdsteknologi. Flere av løsningene er ikke tidligere vist i Norge. Løsningene kan gi brukere økt selvhjulpenhet, verdighet og egenmestring. En rekke av løsningene vil også gi bedre arbeidssituasjoner for personalet, og gi bedre ressursbruk.

Alle løsningene i Innovatoriet er tilgjengelig i markedet. Innovatoriet selger ingen produkter, vi viser fram hva som finnes på markedet.

Se video fra Innovatoriet

Kunnskapsarena

Velferdssamfunnet utfordres av flere brukere, mangel på arbeidskraft og økende forventninger til de offentlige velferdstjenestene. Velferdsteknologi gjøre kan utgjøre en positiv forskjell for velferdsstatens bærekraft.

Men skal de nye løsningene tas i bruk av flere, er det bruk for ny viten og økt kompetanse både hos innbyggere og ansatte i kommunene.  Det er stort behov for kunnskap om hvilke muligheter som finnes, om utvelgelse, formål og implementering av de nye løsningene.

Innovatoriet er praksisnær kunnskapsarena for velferdsteknologi. Vi bidrar med praktisk utprøving og forskning for å utvikle ny kunnskap velferdsteknologi som kan bidra til å fornye offentlige og private velferdstjenester i hele tjenesteforløpet: fra barnehage til eldreomsorg. Vi vil inspirere til økt bruk av gode løsninger!

Bred målgruppe

Målgruppen for Innovatoriet er studenter, videregående opplæring, forskere, fagpersoner i kommunal, statlig og privat sektor, sluttbrukere, innbyggere og pårørende.

film