Ansatte i Tønsberg kommune på besøk i Innovatoriet. Foto
Ansatte i Tønsberg kommune på besøk i Innovatoriet.

Vestfold satser på velferdsteknologi

Innovatoriet ved HSN er kompetanseleverandør når kommunene i Vestfold skal lære mer om velferdsteknologi og mulighetene som ligger i nye løsninger.

1600 ansatte fra kommunene i Vestfold skal lære mer om velferdsteknologi på Innovatoriet på Campus Vestfold.

– Når vi er ferdige, tør jeg påstå at Vestfold er det fylket i landet som er mest kompetent på velferdsteknologi, sier leder ved Innovatoriet, Torill Lønningdal.

Det omfattende kompetanseløftet er mulig gjennom Fylkesmannens tilskudd til kompetanse og innovasjon i kommunene.

«Hands on-erfaring»
Opplæringen tar utgangspunkt i «Velferdsteknologiens ABC» fra KS, og ved Innovatoriet får de kommuneansatte både teori og praksis, blant annet gjennom «hands on-erfaring» med et bredt utvalg av velferdsteknologiske produkter.

– Det blir spennende å se på hvilke konsekvenser denne kompetansehevingen vil få. Vi forventer at satsningen vil føre til økt bruk, etterspørsel, næringsutvikling samt bedre tjenester og kvalitet, sier Lønningdal.
 

600 fra Tønsberg
Tønsberg kommune sender 600 ansatte fra helse og omsorgssektoren til tretimersøkter i Innovatoriet i puljer på 20 stykker. Politikere og kommuneledelsen deltar også. I Tønsberg knyttes denne kompetansehevingen opp mot satsningen «Alderssvennlig kommune», der velferdsteknologi er en viktig del. Opplæringen foregår i perioden februar til mai i år.

I tillegg kommer i tur og orden ansatte fra Re, Nøtterøy og Tjøme på samme opplegg.

Innovatoriet på reisefot
Kommunene i sydfylket (nye Sandefjord, Larvik og Lardal) får dette kompetanseløftet ved de nye Sandefjord medisinske senter når Innovatoriet fysisk flytter dit i uke 13 (da blir det også åpent for andre nysgjerrige på ettermiddag / kveld).

I september flytter også Innovatoriet til Sande kommune for en kort periode for å tilby samme opplegg for de kommuneansatte og innbyggere her.

Besøkende fra Tønsberg kommune prøver ut hjelpemidlene i Innovatoriet. Foto