Foto av en detalj ved en av sengene på Innovatoriet
Detalj fra en Rotoflex-seng fra leverandøren Lewel Plus

Velferdsteknologi i praksis

Visnings- og kunnskapsarena for velferdsteknologi

På Innovatoriet kunne du oppleve mulighetene velferdsteknologien byr på. Vi viste fram spennende nyvinninger som bidrar til økt egenmestring, verdighet og livskvalitet, og til bedre arbeidsmiljø for ansatte og pårørende.

Innovatoriet hadde nye hjelpemidler for unge og eldre med fysiske eller kognitive funksjonsvansker som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere.  Vi viste hvilke muligheter som finnes og gir økt kunnskap om hvordan løsningene fungerer i praksis.

Innovatoriet vihadde ca 160 produkter og løsninger fra 60 leverandører fra inn- og utland, og var en av Europas største visningsarenaer for velferdsteknologi. Flere av løsningene var ikke tidligere vist i Norge.

Alle løsningene som ble vist fram  er tilgjengelig i markedet. Innovatoriet solgte ingen produkter, vi viste kun fram hva som finnes på markedet.

Se video fra Innovatoriet