NSCC på besøk i Innovatoriet

Knytter bånd med NSCC

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) på besøk på Innovatoriet med intensjon om samarbeid.

Norwegian Smart Care Cluster

 

  • Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med 75 bedrifter og 26 offentlige aktører som deltakere.
  • Klyngen har sitt utspring i Stavanger regionen, men har medlemmer fra hele landet.
  • Klyngens formål er å bidra til innovasjon, utvikling og kommersialisering av nye løsninger innen velferdsteknologi.
  • NSCC sin visjon er å være en betydelig aktør innen velferdsteknologiske løsninger i Europa innen 2020.
  • Hjemmeside

Mandag 22.8 besøkte Arild Kristensen, daglig leder av Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), Innovatoriet på Campus Vestfold.

Innovatoriet er Europas største faste visningsarena for velferdsteknologi med over 150 produkter fra 55 leverandører fra inn- og utland.

Dialog om samarbeid

– Formålet med besøket var å utveksle erfaringer og starte en dialog om hvordan NSCC og Innovatoriet kan samarbeide for å styrke markedet for og kunnskap om velferdsteknologi i Norge – både sett fra bedrift og fra velferdssektoren, sier leder ved Innovatoriet Torill Lønningdal.

Hun peker også på et annet mulig samarbeidsområde: forskningssøknader – både nasjonale og EU-søknader - hvor potensielt både Innovatoriet og forskningsmiljøer fra HSN kan delta.

– Spennede arena

– Besøket var veldig nyttig. Innovatoriet er en spennende arena som vi tror våre medlemmer kan ha nytte av å samarbeide med, uttalte daglig leder, Arild Kristensen, etter besøket.

Bjørg Serigstad, hjelpemiddelsentral i Rogaland og Henrik Hovland fra USHT Rogaland deltok også på møtet.

Norwegian Smart Care Cluster

 

  • Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med 75 bedrifter og 26 offentlige aktører som deltakere.
  • Klyngen har sitt utspring i Stavanger regionen, men har medlemmer fra hele landet.
  • Klyngens formål er å bidra til innovasjon, utvikling og kommersialisering av nye løsninger innen velferdsteknologi.
  • NSCC sin visjon er å være en betydelig aktør innen velferdsteknologiske løsninger i Europa innen 2020.
  • Hjemmeside