Dement benytter JDome. Foto
Dement benytter JDome. Foto

jDome BikeAround til Larvik

Larvik kommune prøver ut jDome BikeAround på sykehjem.

Ny velferdsteknologi tas i bruk i Larvik kommune

Larvik kommune ønsker å møte utfordringene som samfunnet står overfor og prøver nå ut jDome BikeAround på 2 sykehjem for å stimulere brukerne til økt aktivitet og gi ansatte en bedre arbeidsdag.

Etter å ha testet ut et nytt unikt konsept på Innovatoriet ved Høgskolen Sørøst-Norge, valgte kommunen å leie 2 jDome BikeAround fra Medema Norge AS.

jDome BikeAround er et produkt som er utviklet og produsert i Sverige med fokus på aktivisering og stimulering av demente og slagpasienter. Produktet har høstet stor internasjonal anerkjennelse for sitt unike konsept og store bruksområde.

Se kommunalminister Jan Tore Sanner prøve JBike på Innovatoriet

produktets hjemmeside finnes ytterligere informasjon og lenker.

Medema Norge AS er leverandører av tekniske hjelpemidler til mennesker med funksjonsnedsettelser og velferdsteknologi til bolig og institusjonsmarkedet.