utsnitt fra Innovatoriet
Foto: Utsnitt fra Innovatoriet, Fotograf: Erik M Sundt

Innovatoriet er stengt

Styret for HSN har vedtatt å legge ned Innovatoriet fra 1.1.18.

Innovatoriet legges ned 1.1.18

Styret for Høgskolen i Sørøst-Norge besluttet i møte 27.10.17 å legge ned  Innovatoriet fra 1.1.18. Styret har lagt til grunn at driften, organiseringen og innholdet i Innovatoriet ikke faller inn under høgskolens primæroppgaver innenfor utdanning, forskning og formidling.

Mange har besøkt Innovatoriet

Innovatoriet ble åpnet av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 3. april 2014. Innovatoriet har i dag ca 160 spennende velferdsteknologiske produkter og løsninger fra 60 leverandører i inn- og utland, og er Europas største faste visningsarena for velferdsteknologi.

Innovatoriet tilbyr normalt 2-timers kurs med følgende innhold:

  • Innføring i velferdsteknologi
  • Demonstrasjoner og praktisk utprøving (se og prøv!)
  • Erfaringsutveksling, faglig diskusjon og refleksjon

Siden åpningen har ca 5 000 personer deltatt på kurs. Innovatoriet har fått svært positive tilbakemeldinger på kursene.