Gulvet som melder fra

Innovatoriet får stadig nytt innhold. Blant annet Elsi sensorgulv, som slår alarm dersom noen faller og blir liggende.

Foto av Palle Stevn som viser fram sensorgulvetÅ falle eller frykten for å falle er en viktig årsak til at eldre mennesker ønsker å flytte inn i omsorgsboliger eller på institusjon. Elsi sensorgulv er en løsning som sikrer at det automatisk sendes en sms eller beskjed til pårørende eller personalet dersom en person faller på gulvet. Sensorgulvet øker sikkerheten for den eldre får raskere hjelp dersom et fall er oppstått.

Taus assistent

Elsi sensorgulv er et sensorlaminat som er montert under et vanlig gulvbelegg. Det kan gjøres individuelle tilpasninger av sensorgulvet. Belysning og andre installasjoner i boligen kan også styres automatisk via gulvet og forebygge ulykker.

– En taus assistent med varslerfunksjon, som Elsi Sensor-gulv i praksis er, reduserer også behovet for trygghetsbesøk, som i seg selv kan virke forstyrrende i tillegg til å være ressurskrevende. Gulvet varsler pleiepersonell hvis beboeren står opp eller forlater boligen om natten, forteller Palle Stevn, COO ved Elsi Technologies.
 

Over 100 utstillingsobjekter

Innovatoriet er konstant på utkikk etter gode produkter og løsninger som kan utfylle vår utstilling av velferdsteknologiske hjelpemidler. Vi har allerede over 100 ulike utstillingsobjekter på plass.

Komplett liste over løsningene i Innovatoriet