Kurs

Over 5 400 personer har deltatt på kurs på Innovatoriet

Ordinær åpningstid

 • Onsdager kl. 09 - 11
 • Onsdager kl. 12.30-14.30
 • Torsdager kl. 09 - 11
 • Torsdager kl. 12.30-14.30

Priser

 • Studenter og ansatte ved HSN: Gratis
 • Andre: 200 kroner per person

Innovatoriet åpnet i april 2014, og fram til 31.12.17 deltok over 5 400 personer på kurs på Innvoatoreit.

I Innovatoriet fikk du kunnskap om de muligheter, utfordringer og begrensninger som velferdsteknologiske løsninger gir. Vi viser nye og moderne løsninger fra inn- og utland.

Kursinnhold:

 • Innføring i velferdsteknologi
 • Demonstrasjoner og praktisk utprøving
 • Erfaringsutveksling, faglig diskusjon og refleksjon

Et kurs tar normalt to timer, lengre kurs kunne avtales.Gruppestørrelse: normalt inntil 20 personer.

Fagfolk, studenter, forskere, politikere, interesseorganisasjoner, pensjonister, brukere, pårørende, innbyggere og andre var deltakere på Innovatorirets kurs.

 

 

 

 

 

 

 

Ordinær åpningstid

 • Onsdager kl. 09 - 11
 • Onsdager kl. 12.30-14.30
 • Torsdager kl. 09 - 11
 • Torsdager kl. 12.30-14.30

Priser

 • Studenter og ansatte ved HSN: Gratis
 • Andre: 200 kroner per person