• Velferdsteknologi i praksis

    Opplev mulighetene velferdsteknologien byr på. Vi tilbyr førstehåndserfaring med spennende nyvinninger som bidrar til økt egenmestring, verdighet og livskvalitet, og til bedre arbeidsmiljø for ansatte og pårørende.

  • Besøk oss

    Fagfolk, studenter, forskere, politikere, interesseorganisasjoner, pensjonister, brukere, pårørende, innbyggere eller andre er hjertelig velkomne til å besøke Innovatoriet.